Regulamin zakupów

Regulamin określający zasady dokonywania zakupów w aptece internetowej
www.aptekadarynatury.pl

 

DEFINICJE

 

Regulamin – niniejszy Regulamin (o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422).) w ramach sklepu internetowego: www.aptekadarynatury.pl 

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.

Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży

Sprzedawca - Apteka Dary Natury przy ul. Grota Roweckiego 4 w Łodzi, posiadająca zezwolenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na prowadzenie apteki ogólnodostępnej nr FŁ-1181/A/2015, należąca do: Topfarm A. Rydz Sp.J. ul. Pasieczna 2/6 lok. 51 Łódź, NIP: 9471982450, REGON: 101620397, KRS: 0000466547

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.aptekadarynatury.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje oraz złożyć Zamówienie.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, jednostkową cenę zakupu oraz sposób dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym (Apteka Dary Natury), a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Apteki Internetowej www.aptekadarynatury.pl

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.aptekadarynatury.pl

Sklep internetowy www.aptekadarynatury.pl, prowadzony jest w oparciu o aptekę ogólnodostępną tj. Aptekę Dary Natury z siedzibą w Łodzi, przy ul. Grota Roweckiego 4, NIP: 9471982450, REGON: 101620397, zarejestrowaną w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym posiadającą zezwolenie nr FŁ-1159/A/2015.

Wszystkie produkty oferowane w Aptece są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

Prezentowane na stronie internetowej opakowania produktów mają charakter informacyjny. W zależności od oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej www.aptekadarynatury.pl

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany oferty zamieszczonej w Aptece w dowolnym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość strony, w szczególności znaki towarowe, logo firm i nazwy produktów są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych.

Apteka zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

Apteka nie prowadzi sprzedaży do innych aptek, punktów aptecznych lub hurtowni farmaceutycznych. Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej, w związku z tym maksymalna ilość jednego produktu w zamówieniu nie może być większa niż 10 sztuk. Transakcje takie nie będą realizowane.  

 

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

 

Rejestracja w aptece internetowej jest opcjonalna. Klient może dokonać zakupu bez rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.aptekadarynatury.pl, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: apteka@grupadn.pl)

Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (w godzinach pracy biura apteki).

Wybór zamawianych przez Klienta produktów odbywa się poprzez ich dodawanie do koszyka. Podczas składania Zamówienia Klient ma możliwość zmian w zakresie wyboru towarów bądź modyfikacji wprowadzonych danych. Opcja ta jest możliwa do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

Warunkiem przyjęcia przez aptekę zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe).

Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu przelewu dotyczącego zamówienia, poza przypadkiem, gdzie Klient wybrał opcję płatności za pobraniem lub odbioru osobistego w aptece.

Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

Apteka zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia (do 10 dni roboczych) z przyczyn niezależnych od siebie. Jednak o wydłużonym terminie realizacji Klient zostanie poinformowany.

Standardowo do przesyłki z zamówionymi produktami dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Apteka wystawia fakturę VAT na zakupione produkty.

Przesyłka jest wysyłana na adres wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu. W przypadku, gdy adres dostawy zamówienia nie znajduje się na terytorium Polski, Apteka nie będzie realizować dostaw w przypadku wybrania przez klienta sposobu płatności za pobraniem.

Wraz z dostarczeniem zamówionego towaru Apteka doręcza Kupującemu pisemne potwierdzenie zawarcia umowy obejmujące informacje, o których mowa w art. 12. ust. 1 ustawy z dna 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

 

PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

 

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w zakładce DOSTAWA. Cena ma charakter wiążący w momencie składania zamówienia.

Kupujący dokonuje płatności za zamówiony towar i przesyłkę w jeden z dostępnych sposobów

- przelewem

- przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej (płatność za pobraniem)

- PayU

 

Apteka realizuje zamówienia na terenie Polski i do innych krajów. Przesyłki dostarczane są w formie paczek i listów za pośrednictwem InPost (w tym Paczkomatów) oraz w formie przesyłek kurierskich. Sposób dostawy przesyłki określa Klient, zaznaczając na formularzu odpowiednią opcję. Wszystkie wysyłane zamówienia są rejestrowane.

Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania – art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), co stanowi podstawę do ograniczenia wyboru Dostawcy w trakcie składania zamówienia).


Ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków jakościowych, produkty lecznicze nie są dostarczane za pośrednictwem listów Poczty Polskiej S.A. oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

 

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY

 

Zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego.

Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Aptekę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem.

Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Apteki lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Apteki. 

 

Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

Apteka Dary Natury

ul. Grota Roweckiego 4

93-217 Łódź

 

 

REKLAMACJE TOWARÓW

 

Przed odbiorem przesyłki Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan zabezpieczeń paczki. Jeżeli występują jakiekolwiek uszkodzenia paczki, prosimy jej nie przyjmować. W takim przypadku zostanie ona natychmiast zwrócona do apteki w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów. Należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się z apteką.

W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apteka@grupadn.pl lub pisemnie na adres: Apteka Internetowa Dary Natury, ul. Grota Roweckiego 4, 93-217 Łódź.

Reklamowany towar należy dostarczyć do Apteki, a do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemną informację o przyczynie reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Kupującego, w przypadku uwzględnienia reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Aptekę przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli będzie to już niemożliwe Apteka zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Apteka internetowa zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Składając zamówienie w Aptece Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Apteki www.aptekadarynatury.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta.

Odbiorcami danych są:

  • Topfarm A. Rydz Sp.J. ul. Pasieczna 2/6 lok. 51 Łódź, NIP: 9471982450, REGON: 101620397, KRS: 0000466547,
  • spółka Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182,
  • podmioty zajmujące się dostawą zamówień,

 

Apteka gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Zgodnie z w/wym. rozporządzeniem Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do żądania usunięcia ich z bazy a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie www.aptekadarynatury.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo. 

Klient wyraża swoją zgodę na przekazanie niezbędnych danych do podwykonawcy zajmującego się dostarczaniem przesyłek. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez dostawcę usług hostingowych – firmę home.pl

Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

O zmianach w regulaminie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail).

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego www.aptekadarynatury.pl w zakładce REGULAMIN.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422),
  • Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827),
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2008r. nr 45, poz.271 ze zm.).

 

Apteka zobowiązuje się do prowadzenia informacji telefonicznej pod nr tel. 42 203 23 55 w godzinach pracy biura Apteki internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl